50,3%
Половина од вкупниот приход во приватниот сектор го генерираат компании членки на комората
47,6%
Речиси половина од нето добивката во приватниот сектор ја генерираат компании-членки на комората
33,7%
Секој трет вработен во приватниот сектор е вработен кај компанија-членка на комората


Во соработка со медиумите

Во соработка со институциите